تبلیغات متنی
چاپ پرچم
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه
Hookah Shisha Tobacco
مربی سگ
خرید از چین
لوازم یدکی ال ۹۰
گاوصندوق
Barabas Ropa de hombre
مبلمان اداری کلاسیک
گاوصندوق
مبلمان اداری کلاسیک
لوازم تاتو
فروشگاه مکمل های غذایی
مبلمان اداری کلاسیک
میز اداری مدرن
سیسیکم
گاوصندوق خانگی
میز مدیریتی سلطنتی
نردبان خانگی
تور ترکیه
صندلی نیلپر
تورآنتالیا
خرید ملک در ترکیه
صندلی اداری گلدسیت
قیمت لوله استیل
میز اداری مدرن
تجهیز صنعت
پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی

دوشنبه 18 ارديبهشت 1396
17:24
ف
پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود کتاب
دانلود نمونه
دسته بندی پژوهش ها
فرمت فایل docx
حجم فایل 302 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی

 

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان تأمین اجتماعی می پردازد. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، كاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری موردتحقیق كاركنان شاغل (رسمی و پیمانی) سازمان تأمین اجتماعی ............ و در طبقات مختلف شغلی هستند که تعداد کارکنان شاغل در سازمان 400 نفر می‌باشند. جهت محاسبه‌ی حجم نمونه‌ی موردنیاز از فرمول مورگان استفاده گردیده است که تعداد 77 نفر به‌عنوان نمونه در نظر گرفته شد. شیوه نمونه‌گیری از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک متناسب با حجم نمونه استفاده‌شده است. تجزیه‌وتحلیل نتایج از طریق  آزمون کندال تااوسی و آزمون اسپیرمن انجام شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از نرم افزار spss بوده است. جهت پایایی این پژوهش از روش آلفای كرونباخ و به‌منظور سنجش روایی ابزار از روش روایی صوری استفاده شده است، بدین ترتیب كه پرسشنامه اولیه بین 10 نفر از اساتید رشته مدیریت و كاركنان باتجربه و باسابقه توزیع و با اعمال نظرات اصلاحی ایشان پرسشنامه نهایی تدوین گردید. یافته ها حاکی از این است که بین متغیرهای مشارکت کارکنان، گزینش کارکنان، شیوه رهبری، ساختار سازمانی و سیستم پاداش با بهره وری نیروی انسانی رابطه معنی دارد وجود دارد و تنها بین متغیر آموزش و بهره وری رابطه معنی دار نیست

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 11

 

1-1-مقدمه.. 12

1-2- بیان مسئله.. 13

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش.. 15

1-4- اهداف پژوهش.. 16

1-4-1- هدف اصلی:.. 16

1-4-2- اهداف جزئی:.. 16

1-5- سؤالات یا فرضیات پژوهش.. 16

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق:.. 16

1-5-2- سؤالات فرعی.. 17

1-5-3- فرضیه‌های تحقیق:.. 17

1-6- محدودیت‌های پژوهش.. 17

1-7- قلمرو تحقیق.. 17

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری.. 19

2-1- ادبیات پژوهش.. 20

2-3- پیشینه پژوهش.. 27

2-3- چارچوب مفهومی.. 29

2-4- مدل تحلیلی.. 30

فصل سوم: روش‌شناسی.. 31

3-1- روش تحقیق.. 32

3-2- جامعه آماری.. 32

3-3- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری.. 32

3-4- ابزار گرداوری اطلاعات.. 32

3-5- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها.. 33

3-6- متغیرهای تحقیق.. 34

3-8- اعتبار و پایایی.. 40

فصل چهارم: یافته‌ها.. 41

4-1- یافته‌های توصیفی.. 42

4-2- یافته‌های تحلیلی.. 46

4-2-1- آزمون رابطه بین مشارکت کارکنان و بهره وری نیروی انسانی   46

4-2-2- آزمون رابطه بین گزینش کارکنان وبهره وری.. 46

4-2-3- آزمون رابطه بین شیوه رهبری و بهره وری نیروی انسانی   47

4-2-4- آزمون رابطه بین آموزش و بهره وری نیروی انسانی   47

4-2-5- آزمون رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری نیروی انسانی   48

4-2-6- آزمون رابطه بین سیستم پاداش و بهره وری نیروی انسانی   48

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها.. 49

5-1- نتیجه‌گیری پژوهش.. 50

5-2- پیشنهاد‌ها.. 51

5-3- منابع و مأخذ.. 51

5-4- پیوست‌ها.. 53

فهرست جداول

 

 

جدول(3-8): مربوط به میزان آلفای کرونباخ.. 40

جدول 4-1: فراوانی پاسخگویان بر اساس تاهل.. 42

جدول 4-2: فراوانی پاسخگویان بر اساس سن.. 43

جدول 4-3: فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیلات.. 44

جدول 4-4: فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت.. 45

جدول 4-5: آزمون رابطه بین مشارکت کارکنان و بهره وری نیروی انسانی   46

جدول 4-6: آزمون رابطه بین گزینش کارکنان و بهره وری نیروی انسانی   46

جدول 4-7: آزمون رابطه بین شیوه رهبری و بهره وری نیروی انسانی   47

جدول 4-8: آزمون رابطه بین آموزش و بهره وری نیروی انسانی   47

جدول 4-9: آزمون رابطه بین ساختار سازمانی و بهره وری نیروی انسانی   48

جدول 4-10: آزمون رابطه بین سیستم پاداش و بهره وری نیروی انسانی   48

 

فهرست نمودارها

 

نمودار(1): نمودار مدل مفهومی در ارتقاء بهره وری نیروی انسانی 30

نمودار ( 2): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل 42

نمودار (3): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس سن 43

نمودار (4): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیلات 44

نمودار (5): نمودار فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کاری 45

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی


موضوعات:
[ بازدید : 137 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فایلها و مقالات دانشجویی است. | قدرت گرفته از Blogtez.com|