تبلیغات متنی
چاپ پرچم ، چاپ پارچه
آزمون علوم پایه دامپزشکی
ماسک سه لایه پزشکی
Hookah Shisha Tobacco
مربی سگ
خرید از چین
home theater in Los Angeles
گاوصندوق
Barabas Ropa de hombre
خرید لپ تاپ استوک
مبلمان اداری کلاسیک
گاوصندوق
مبلمان اداری کلاسیک
لوازم تاتو
مبلمان اداری کلاسیک
خرید لوازم خانگی
میز اداری مدرن
خرید جهیزیه عروس
گاوصندوق خانگی
میز مدیریتی سلطنتی
نردبان خانگی
صندلی نیلپر
صندلی اداری گلدسیت
قیمت لوله استیل
میز اداری مدرن
تجهیز صنعت
فایلها و مقالات دانشجویی

پایان نامه مطالعه اسپكتروفتومتری و هدایت سنجی كمپلكس شدن و ترمودینامیك برخی از فلزات واسطه و سنگین ب

پنجشنبه 30 دی 1395
13:53
ف
پایان نامه مطالعه اسپكتروفتومتری و هدایت سنجی كمپلكس شدن و ترمودینامیك برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده o,n در حلال های غیر آبی

پایان نامه مطالعه اسپكتروفتومتری و هدایت سنجی كمپلكس شدن و ترمودینامیك برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده on در حلال های غیر آبی

دانلود پایان نامه مطالعه اسپكتروفتومتری و هدایت سنجی كمپلكس شدن و ترمودینامیك برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده o,n در حلال های غیر آبی

پایان نامه مطالعه اسپكتروفتومتری و هدایت سنجی كمپلكس شدن و ترمودینامیك برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده on در حلال های غیر آبی
دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2806 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115

پایان نامه مطالعه اسپكتروفتومتری و هدایت سنجی كمپلكس شدن و ترمودینامیك برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده o,n در حلال های غیر آبی


 مقدمه

به علت نقش مهم تركیبات كوئوردیناسیون دررشته های علمی مختلف، مطالعه آنها حائز اهمیت است. برای مثال، درشیمی تجزیه كیفی وكمی كاربرد قابل توجهی دارند.در شیمی تجزیه كیفی افزایش مقداری آمونیاك برروی رسوب سفید رنگ 2) تشكیل می - طبق واكنش ( 1 [Ag(NH3) نقره كلرید موجب انحلال رسوب می گردد. زیرا یون كمپلكس پایدار+ [ 2 2) به سمت چپ هدایت - به محلول شفاف باعث می شودكه واكنش تعادلی ( 1 HNO شود. افزودن مقدار اضافی 3 به علت تركیب شدن NH دوباره ظاهرشود. تشكیل مجدد رسوب به خاطركاهش غلظت 3 AgCl شودورسوب سفید H آن با یون + (NH و تشكیل یون آمونیوم 4 (+ است . Ag+ + Cl - AgCl AgCl +2NH3 [Ag(NH3)2]+ +Cl - همچنین در تجزیه كمی، برای اندازه گیری مقدار آهن درآب یا آب میوه ازطریق تیتراسیونهای طیف نورسنجی، تشكیل ضروری است. (II) كمپلكس قرمز نارنجی آهن كه نقش مهمی .... B تركیبات كمپلكس را می توان همچنین درتركیباتی نظیركلروفیل، هموگلوبین، ویتامین 12 دررشته بیوشیمی دارند، مشاهده كرد. كلروفیل كه نقش كاتالیزوری درفوتوستنزگیاهان دارد كمپلكسی از یون منیزیم، كمپلكسی از یون B هموگلوبین كه رنگ قرمز خون به آن نسبت داده می شود كمپلكسی از یون آهن و بالاخره ویتامین 12 است . (III) كبالت نقش دیگر این تركیبات، به عنوان كاتالیزوردرصنایع شیمیایی است. زیگلروناتا، با مطالعات فراوانی كه برروی بسپارشدن اتیلن انجام دادند، موفق شدند این فرایندرا با استفاده ازكاتالیزوری كه از تیتانیم و آلومینیم تشكیل شده بود، در شرایط بسیار ملایم انجام داده وموفق به دریافت جایزه نوبل درشیمی، درسال 1963 شوند. نقش دیگراین تركیبات برای كاتالیزورهای همگن درفرایندهای صنعتی ازقبیل هیدروژن داركردن، آلدئیدداركردن، كربونیل داركردن و ... تركیبات . [ غیراشباع است [ 9 ٢-١ ١-١ ٢ درگذشته بسیاردورازاین تركیبات برای ردوبدل كردن مطالب محرمانه استفاده می كردند. مثلا " محلول رقیق كمپلكس [Co(H2O)6Cl2[ ، تقریبا״بی رنگ است و اوراقی كه با این محلول نوشته می شوند، پس ازگرم كردن به رنگ آبی 3 ) انجام می شود: - ظاهرمی گردند كه قابل خواندن می شوند ودرحقیقت با این عمل، واكنش تعادلی ( 1 Co [CoCl 4] + 12H22[Co(H O 2O)6]Cl2 تشكیل می شود. رنگ این كمپلكس به اندازه Co[CoCl دراثرحرارت مولكولهای آب آزاد شده وكمپلكس آبی رنگ [ 4 كافی شدت دارد كه نوشته ها به آسانی خوانده شوند، اكنون اگر نوشته ها را به حال خود بگذاریم بتدریج ازهوا آب جذب كرده وكمپلكس بی رنگ اولیه دوباره تشكیل می شود كه نوشته ها را مجددا ״ می .[ بی رنگ كند [ 10 بسیاری از تركیبات كمپلكس به عنوان دارو درپزشكی استفاده می شوند.همچنین درتصفیه آب وحذف یونهای مزاحم از خمیر كاغذ بكار می روند. درتحقیقات اخیر، سنتز وتعیین ساختار بسیاری از تركیبات كمپلكس بالیگاندهای معمول وخاص گزارش می شود،اما چون دراكثركاربردها، تركیبات كمپلكس به صورت محلول استفاده می شوند، مطالعات ترمودینامیكی وسینتیكی آنها درمحلول ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

  تشكیل كمپلكس

بابررسی بارواندازه یون فلزی، مشخص می شود كه آنهادرمحلول به حالت آزاد وجود ندارند ،بلكه به صورت جفت یون با گونه های دیگری كه در محلول حضور دارندودارای جفت الكترون غیرپیوندی هستند، تركیب می شوند. به آنیونها یا ملكولهای خنثی كه با یون فلزی كئوردینه می شوند، لیگاند گویند. اگر حلال آب باشد، كمپلكسهای آبی تشكیل می شود. مولكولهای آب به طورمستقیم درتشكیل كمپلكس شركت می كنند و معمولاً بالاترین عدد كوئوردیناسیون رادارد. اگرمحلول دارای لیگاند دیگری باشد، استخلاف مرحله ای از مولكولهای لیگاند برای كوئوردینه شدن به مولكولهای .[ آب اتفاق می افتد اگر لیگاند دوم هم چنین یك مولكول خنثی باشد بارموثر كمپلكس همان یون مركزی است.

شامل :

فصل 1

اهمیت و پایداری ترکیبات کیوردیناسیون

فصل 2 

روشهای تعیین ثابت تعادل کمپلکسها

فصل 3

مطالعات ساختاری و محلول کمپلکس شدن یون سرب (II) با لیگاندهای فنیل استیک اسید (POAc-) و دی فنیل استیک اسید (DPOAc-)

فصل 4

بررسی اسپکتروفتومتری لیگاند C33H22O4 با یونهای فلزات واسطه در حلال استونیتریل 

فصل 5

بررسی اسپکتروفتومتری لیگاند PyTANO2 با یونهای فلزات واسطه در حلال استونیتریل 

دانلود پایان نامه مطالعه اسپكتروفتومتری و هدایت سنجی كمپلكس شدن و ترمودینامیك برخی از فلزات واسطه و سنگین با لیگاندهای دهنده o,n در حلال های غیر آبی


موضوعات:
[ بازدید : 105 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی

چهارشنبه 29 دی 1395
23:52
ف
مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی

مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

دانلود مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی
مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی
پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل docx
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عدم تقارن اطلاعاتی

گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی  برای  تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می روند كه مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده كنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها استفاده می كنند. از آنجایی كه اطلاعات به صورت یكسان در اختیار استفاده كنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است كه مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شركت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود كه مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]

 (2-3 اطلاعات متقارن

  در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند بنابراین مدیران و بازار عدم اطمینان درباره شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]

 (2-4اطلاعات نامتقارن 

  در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین است که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.

یک  عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره درمورد دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص است که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]

 دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن وجود دارد:

 • · گزینش نامناسب
 • · خطر اخلاقی

 

 

(2-4-1گزینش نادرست 

   گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
یعنی برخی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند.


 Asymmetric Information

 Adverse selection

دانلود مبانی و پیشینه نظری عدم تقارن اطلاعاتی


موضوعات:
[ بازدید : 210 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

دوشنبه 27 دی 1395
13:31
ف
پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

دانلود پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2586 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی

مقدمه : 

-آب یكی از اساسی ترین نیاز انسان و در این حال یكی از مهمترین راههای انتقال و شیوع بیماریهای كشنده ای مانند وبا، حصبه و ... است . از طرفی مقدار آب سالمی كه یك انسان میتواند با خود حمل كند بسیار محدود بوده و بسته به شرایط، یك فرد میتواندحداكثر به اندازه نیاز چند روز است و به علت آلودگی منابع آب ، نمیتوان به آسانی به منابع آب سطحی و حتی زیر زمینی اعتماد كرد؛ این موضوع نیاز به یك روش جهت تصفیه آب در شرایطی مانند بحران، جنگ و ... را مشخص میكند كه علاوه بر سادگی، كم هزینه بودن بتواند حداقل معیارهای بهداشتی را در تامین آب شرب مهیا نماید

فهرست مطالب :

میكروارگانسیم های بیماری زا

ویروس های موجود در آب

باكتری های موجود در آب

تك یاخته های موجود در آب

انگل های موجود در آب

روش های تصفیه آب

انتخاب روش تصفیه آب

اهداف ما از تصفیه آب

حذف آلودگی میكروبی

حذف مواد سمی و شیمیائی 

حذف مواد محلول (TDS)

فرایند های غشائی در تصفیه آب

فرایند های غشائی در تصفیه آب

تركیبات كلر

مقایسه روش های گندزدائی آب

اسمز معكوس

الكترودیالیز

مقایسه سیستم های الکترودیالیز و اسمز معکوس

دانلود پاورپوینت تجهیزات تصفیه آب فردی


موضوعات:
[ بازدید : 102 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

يکشنبه 26 دی 1395
16:02
ف
تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

مبارزه بین خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، ظلمت و تاریكی، خیر و شر می باشد كه متهم مدعی است برای كمك بخوبی و گسترش خیر و جلوگیری از فساد و شر اقدام نموده است

دانلود تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت
تعارض دیدگاهها 
 قانون و عدالت
قانون
عدالت
تفاوتهای قدرت مادی و معنوی
قدرت مادی 
 معنوی
تحقیق
جزوه
مقاله
پایان نامه
پروژه
دانلود تحقیق  
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت

 

در روز شنبه 31/6/80 در نمازخانه دادگستری كل خراسان كه بعنوان سالن اجتماعات مورد استفاده قرار می گیرد اولین جلسه محاكمه مردی كه 16 زن را طی حدود یكسال بقتل رسانده بود برگزار می شد برای دقایقی حدود یك ربع ساعت در جلسه مذكور شركت كردم بعلت انبوه جمعیت اعم از اولیاء دم و مردم عادی و قلت جا از ورود مردم جلوگیری می شد زیرا صندلی خالی برای نشستن وجودنداشت-

معذالك یكی از دست اندركاران وقتی دید من می خواهم به جلسه بروم به مامورین جلو سالن مطلب را گرفت و آنها نیز راه را برای ورود من به سالن گشودند اگرچه حدود ظهر بود و عده ای نیز محل را ترك كرده بودند اگرچه صندلی خالی بندرت یافت می شد ولی جمعیتی هم در بیرون برای ورود انتظار نمی كشیدند ولی اگر اعلام میشد صندلی خالی وجود دارد به تعداد صندلی های خالی به افراد اجازه ورود می دادند بهرحال من رفتم و یك صندلی خالی بود و نشسام، جمعیت به تقریب حدود دویست نفر تا دویست و پنجاه نفر بودند و وسایل عكسبرداری از رادیو و تلویزیون و روزنامه در سالن وجود داشت و خبرنگاران نیز مشغول نوشتن و عكاسان نیز عكس می گرفتند و در صفحه تلویزیون در را بسته مانند نیز سالن و متهم و حاضرین نشان داده می شدند.

متهم در كمال خونسردی اقرار میكرد كه قتلها را مرتكب شده است تعدادی از آنها را با موتورسیكلت حمل كرده است اعم از وقتی كه زنده بوده اند كه بر ترك موتور سوار میكرده و هنگامی كه آنها را به قتل نیز می رسانده است با چادری كه داشته مثل ساك آن را محكم می بسته و در بغل از طبقه فوقانی به طبقه تحتانی منتقل می نموده است و آنها را با طنابی كه مخصوص ترك بند بوده است محكم می كرده و به محلی خلوت برده و در آنجا رها میكرده است بدین ترتیب كه طنابها را باز و پس از آزاد شدن جسد آنرا برداشته و روی زمین قرار می داده است و محل ها نیز نسبتاً مشخص بوده اند حاشیه صدمتری كمربندی بلوار قائم یا خیام شمالی كه نقاط خلوت و در دست ساخت می باشند و وقتی كه ماشین داشته پس از قتل آنها را در صندوق عقب قرار می داده است و به نقاط مذكور منتقل می كرده است و این محل جنازه ها پس از تاریكی شب انجام می گردیده است و فقط یكی در روز انجام شده است كه جنازه مذكور را به جاده سنتو برده و مابین جاده قوچان و سنتو در بیابانها انداخته است بر ترتیب متهم می گفت ما جمهوری اسلامی برقرار كردیم كه فساد نباشد بیشتر شد بعد گفتیم اسلامی محمدی داریم فساد باز هم افزایش یافت و امسال را سال علوی نامیده ایم ولی سیر سعودی فساد ادامه دارد و من برای مبارزه با فساد اینكار را می كرده ایم و می دانستم كه این عمل نیز پایانی دارد اكنون نمی دانم كارهای من افتخار است یا ننگ آور می باشند و به هر حال نگرانی از دستگیری نیز نداشتم.

تفاوتهای قدرت مادی و معنوی

قدرت مادی بانگیزه توسعه دایره قدرت از صفات و آز و تكاثر طلبی و زیاده طلبی بعنوان وسیله استفاده مینماید تا قوی تر شود البته این وضعیت  نگاه ماده را مانع میسازد ولی از دیدگاه دیگر می توان گفت كه آدمی اسیر و بازیچه صفات مذكور گردیده است و آدمی انسانیت خود را در چنگال آنها اسیر نموده است وسایلی كه می بایست در اختیار و سیتره انسانیت آدمی باشند امروز او را مقهور كرد و به بند كشیده اند اینها وسیله بوده اند اما امروز به حكومیت رسیده اند و چنگال خود را تا عرفق در جان انسان فرو كرده اند و از او یك وسیله ساخته اند و او را بنده خود كرده اند و هر چه بیشتر در این راه پیش رود بیشتر در غرقاب فرو خواهد رفت و مغروق این امیال مهار گسیخته خواهد شد و در زیر سم آنها لگدمال و پایكوب خواهد گردید.

قدرت مادی به نكات ضعف آدمی در چشم ظاهربین پوشش میدهد این خاصیت قدرت مادی است كه آدم ناتوان را در پشت سیر قدرت مادی توانا و برومند نشان میدهد اگر این قدرت مادی از او سلب می شود حشمت و اعتبار و بزرگی او سقوط خواهد كرد و فرو خواهد ریخت در اینجا نكته اساسی كه نادیده گرفته شده است كه همانا گوهر آفرینش و خلقت اوست آدمی بمدد این آفرینش این توانائی راپیدا كرده است كه در صدد جلب منافع مالی قدرت مادی برآید ولی امروز كه آنها را یافته است از اساس آفرینش و گوهر خلقت خود فراموش كرده و آن را به نسیان سپرده است بدلی را بجای اصل پذیرفته است امر قلابی را بجای امر واقعی كرده است و متاسفانه امر چنان بر او مشتبه شده كه در شناخت واقعیت دچار انحراف گردیده است و واقعیت را نمی بیند و چشم خود را بروی واقعیت بسته است .

گویا كه چنین واقعیت و حقیقتی وجود خارجی نداشته و ندارد معیار و میزان او همان ظاهر است كه اكنون ملموس میباشد فریفته و اسیر بازیچه های شده است كه خود یدست خود آنها را ایجاد كرده است و خوشحال و شادمان و مغرور از این وضعیت نیز میباشد گوهر ناب وجود خویش و هویت خود را از دست داده است ولی هیچگاه هراسان و نگران آن نمیباشد بلكه بداشته های تصنعی و ظاهری دلخوش و خرسند است زیرا این وضعیت برایش ارزش تلقی میشود زر و زور آنچنان قدرت پوشالی باو بخشیده اند كه مانع از واقعیات را بچشم خویش ببینید حجابی سخت سنگین در برابر دیدگان او كشیده شده كه واقعیت را درك و لمس نمیكند گویی خودش دست افشان و پایكوبان باین وضعیت تسلیم كرده و رضا داده است و حاضر نیست به واقعیتی در وراء این امور بنگرد ماهیت و هویت خود را باخته است و به ظاهر فراهم آمده پوشالی ساخته است زمان غفلت او هر چه بیشتر شود حجابها ضخیم تر و كلفت تر و افزون تر میشود و باز شدن چشم وی به حقیقت سخت تر و سنگین تر میشود باید هشدار به او داد كه زندگی مادی همه چیز نمیباشد زندگی مادی وسیله ای كه باید از آن در راه رسیدن به مقصود استفاده كرد باید این تذكر و پند را برای او تكرار كرد تا چشم دل او باز شود تا گوش هوش شنوا گردد حیف است كه گوهر وجودی خویش را گم كرده باشد و به سراب و بازیچه ها پناه برده باشد كه فردا وقتی خود را یافت دچار حسرت و اندوه بی پایان برگذشته نابسامان خود نشود باید او را بیدار كرد باید او را بیدار كرد.

 

نوع فایل: word

سایز: 30.6 KB

تعداد صفحه:38

دانلود تعارض دیدگاهها از منظر قانون و عدالت


موضوعات:
[ بازدید : 105 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پاورپوینت بیوگرافی هادی تهران

شنبه 25 دی 1395
12:55
ف
پاورپوینت بیوگرافی هادی تهران

پاورپوینت پاورپوینت بیوگرافی هادی تهرانی شامل 28 اسلاید (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن ن

دانلود پاورپوینت بیوگرافی هادی تهران

بیوگرافی هادی تهرانی
پاورپوینت بیوگرافی هادی تهرانی
دانلود پاورپوینت بیوگرافی هادی تهرانی
زندگی نامه هادی تهرانی
پاورپوینت زندگی نامه هادی تهرانی
دانلود پاورپوینت زندگی نامه هادی تهرانی
عوامل کلیدی در موفقیت تهرانی
پاورپوینت عوامل کلیدی در موفقیت تهرانی
دانلود پاورپوینت عوامل کلیدی در موفقیت تهرانی
 آثارهادی تهرانی
پاورپوینت آثارهادی تهر
دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 4513 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

پاورپوینت بیوگرافی هادی تهران

پاورپوینت پاورپوینت بیوگرافی هادی تهرانی شامل 28 اسلاید  (ویژه رشته های مهندسی معماری) می باشد. در ادامه بخشی از متن این پاورپوینت و فهرست آن را برای شما قرار داده ایم و در انتها نیز تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید جزییات آن را مشاهده نمایید و در صورت تمایل به داشتن این پاورپوینت ، اقدام به خرید آن نمایید.

.
مقدمه:

تهرانی در سال ۱۹۵۴ در تهران متولد شد. مدت شش سال در ایران زندگی کرد و در سال ۱۹۶۰ به همراه خانواده‌اش به آلمان رفت. پس از گذراندن دوران دبیرستان، در سال ۱۹۷۷ تحصیلات خود را در رشته معماری در دانشگاه صنعتی (براونشوایک) آغاز و تا سال ۱۹۸۴ در این رشته به تحصیل پرداخت. پس از آن مدتی در مدرسه‌ عالی (آخن) تدریس کرد و همزمان روی پروژه‌های معماری کار می‌کرد.

.
فهرست:

مقدمه
عوامل کلیدی در موفقیت تهرانی
ساختمان اداری (Doppelxx) در هامبورگ
ساخت بزرگ‌ ترین پاساژ اروپا
برخی از آثار او

.

عنوان: بیوگرافی هادی تهرانی

فرمت: پاورپوینت

تعداد صفحات: 28 اسلاید

ارائه شده در: فروشگاه های سازه برتر

.

تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت:

۰۳۲۰

دانلود پاورپوینت بیوگرافی هادی تهران


موضوعات:
[ بازدید : 119 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

جمعه 24 دی 1395
21:46
ف
پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران در 59 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دانلود پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

دانلود پاورپوینت تاریخ شهر و شهرسازی در ایران
پاورپوینت تاریخ شهر و شهرسازی در ایران
تاریخ شهر و شهرسازی در ایران
تاریخ شهر
تاریخ شهرسازی
شهر و شهرسازی
پاورپوینت تاریخ شهر
پاورپوینت تاریخ شهرسازی
تاریخ شهر در ایران
تاریخ شهرسازی در ایران
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی معماری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 1712 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59

پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایرانمقدمه

     از زمان مهاجرت آریایی ها به ایران و شکل گیری تمدن ماد و بعد از آن تمدن های دیگر شهر ها به گونه هایی رشد پیدا کرده اند و هر یک دارای سبک های مخصوص به خود بوده اند . ما در این ارائه سعی بر این داریم تا علاوه بر شناسایی سبک های مختلف موجود در شهرهای ایران قبل از ظهور اسلام ، آنها را با سبک های مختلف هم دوره با آنها در اروپا مقایسه کنیم . لذا این تحقیق نگاهی تطبیقی بر سبک های شهرسازی ایران قبل از اسلام و هم دوره با آنها در اروپاست .


دانلود پاورپوینت بررسی تاریخ شهر و شهرسازی در ایران


موضوعات:
[ بازدید : 117 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

مبانی و پیشینه نظری خود پنداره

چهارشنبه 22 دی 1395
12:58
ف
مبانی و پیشینه نظری خود پنداره

مبانی و پیشینه نظری خود پنداره فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

دانلود مبانی و پیشینه نظری خود پنداره

مبانی و پیشینه نظری خود پنداره
پیشینه نظری خود پنداره
مبانی نظری خود پنداره
خود پنداره
دسته بندی روان شناسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

مبانی و پیشینه نظری خود پنداره

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خود پنداره

خود : مفهوم خود و مطالعه آن در طول تاریخ بشری همواره مورد توجه بوده­است و فیلسوفان و متفکران دربارۀ آن بسیار اندیشیده و نگاشته­اند. اغلب محققان معتقدند مطالعه خود با نوشته­های فیلسوف و روان­شناس ویلیام جمیز (1948-1890) آغاز شد. جیمز (1892) خود را به دو نوع فاعلی و مفهولی تقسیم کرد (دورنر، 2006).

خود فاعلی دائماً تجارب حاصل از ارتباط با مردم، اشیاء وقایع را به نحوی کاملاً ذهنی سازمان داده و تغییر می­نماید، خود مفهولی مجموعۀ آن چیزهایی است که شخصی می­تواند آن را مال خود بنامد. به عنوان مثال در عبارتی نظیر من در بارۀ خودم فکر می­کنم، من به عنوان متفکر معنی فاعل اشاره می­کند در حالی که خودم به خود به عنوان موضوع تفکر اشاره دارد. (راجرز، 1369). ویلیام جمیز (1890) معتقد بود هر تجربه­ای که متضمن اشاره به خود باشد، ، احساس فرد نسبت به بهزیستی و خود ارضامندی را تحت تأثیر قرار می­دهد (مجازی دلفارد، 1368). چارلز (1976) معتقد است خود طی پنج ماه اول زندگی پدید می­آید و پس از آن به سرعت رشد می­کند. ولی خود را مجموعه صفاتی می­داند که فرد را منحصر به فرد می­سازد، در واقع خود، مرکز وجود هر فرد محسوب می­شود. (چوکو، 2004).

خود مرکزی است که فرد به وسیلۀ آن از ابعاد مختلف انسانی خود آگاه می­شود. نقش­هایی که فرد بازی می­کند ممکن است به طور همزمان مواردی را از قبل خود به عنوان یادگیرنده، خود به عنوان فرزند، خود به عنوان ورزشکار، خود به عنوان دوست، به عنوان فرد مذهبی شامل می­گردد.خود چند بعدی است و می توان گفت این جنبۀ آن برای شکل­گیری خود پنداره مهم است. (رات و جاکوبز به نقل از چوکو، 2004).

2-3-1 تعاریف خود پنداره 

در ادبیات تحقیق خودپنداره برخی اوقات به طرحوارۀ خود، بازنمایی خود، تصویرخود، ادراک خود، تعریف شده­است. خود پنداره مفهومی روان شناختی است که احساسها، ارزیابی­ها، نگرش­ها و نیز مقوله­های توصیفی ما از خودمان را در بر می­گیرد. خودپنداره در بیرون، ویژگیهای شخصیتی و رفتاری و در درون چگونگی احساس ما را در بارۀ خودمان و جهان اطرافمان نشان می­دهد (کیامنش و پور اصغر، 1385).

برن (1984) خودپنداره را نگرشها و احساسات و دانش فرد در مورد توانایی­ها، مهارت­ها، ظاهر و پذیرش اجتماعی خود می­داند، این تعریف ابعاد مختلف شناختی، ادارکی و عاطفی را در مورد خود­پنداره مورد توجه قرار می­دهد. به اعتقاد چارلز (1976) خودپنداره شامل اسنادهای بدنی، رفتارها، باورها، ارزش­ها، علایق و استعدادها می­شود و در کل هر چیزی را که در باره­ی ماست و ما در باره­ی خودمان باور داریم در بر می­گیرد (نصیری، 1377).

خودپنداره یک مجموعه سازگارانه از باورها در مورد خود است که برای معرفی خود به فرد و دیگران به کار می رود و صفات شخصیتی، ارزش­ها، احساسات اخلاقی ، آرزوها و تعهداتی که برای خود قابل تصور است را شامل می­شود. خود پنداره به فرد اجازه می­دهد در بافتهای اجتماعی گوناگون اسنادهای خودکار بکار ببرد و دامنه­ای از بازنمایی­های رفتاری و کلامی خود را که برای تعاملات اجتماعی گریز ناپذیر هستند را مورد استفاده قرار دهد. (چاپلینگ، 2000 به نقل ازنادری، 1392)

روان­شناسان اجتماعی که در حوزۀ شناخت اجتماعی مطالعه می­کنند به سازمان و وجوه مختلف خود­پنداره توجه خوبی داشته­اند، آنان خود­پنداره را به عنوان نوعی طرحوارۀ شناختی که یک نوع سازماندهی شناختی است می­دانند که از تجارب گذشته فرد ناشی می­شود و در طی آن به پردازش اطلاعات موجود راجع به خودش می­پردازد (مارکوس، 1997 به نقل از سلیمی، 1389)؛ به عبارت دیگر بعد از اینکه، به یک برداشت یا نگرش کلی رسیدیم این برداشت و نگرش ما به عنوان یک نوع صافی عمل می­کند که به ما کمک می­کند تا به دریافت و پردازش اطلاعات جدیدی راجع به خودمان بپردازیم. طرحوارۀ خود یکی از مؤلفه­های اصلی خود پنداره است که به عنوان کلیتی شخصی، اطلاعات و تجربیات بعدی در درون آنها روان سازی می­شوند و خودپندارۀ پیچیده­تری را تشکیل می­دهند (پورحسین، 1383).

 

دانلود مبانی و پیشینه نظری خود پنداره


موضوعات:
[ بازدید : 128 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

سه شنبه 21 دی 1395
23:44
ف
اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

سرزمین کهنسال ایران از دیرباز مهد پرورش دانشمندان و ادیبان بسیاری در زمینه های مختلف بوده است که آثار باز مانده از آنها جایگاه خاصی برای این کشور در میان سایر ملل جهان به وجود آورده استفایل با فرمت ورد و تنظیم شده در277 صفحه قابل ویرایش و آماده پرینت می باشد

دانلود اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان 
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
اصفهان 
از آغاز تا سده ی ششم هجری
تحقیق
پایان نامه 
پروژه 
پژوهش
 دانلود پژوهش و تحقیق  
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 321 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 277

اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری

 

چکیده

سرزمین کهنسال ایران از دیرباز مهد پرورش دانشمندان و ادیبان بسیاری در زمینه های مختلف بوده است که آثار باز مانده از آنها جایگاه خاصی برای این کشور در میان سایر ملل جهان به وجود آورده است. در بین شهرهای هنر پرور این سرزمین نیز برخی از آنها، مقامی بس رفیع به خود اختصاص داده اند که شهر اصفهان از آن جمله می باشد.

اصفهان نامی آشنا در تاریخ و فرهنگ و ادبیات عربی است زیرا بزرگان و نام آوران بسیاری که از آنان،  کتابها و آثار پر بها و ارزشمند باقی مانده منسوب به این شهر می باشند.

زبان و ادبیات عربی در این خطه از قرن چهارم هجری شکل می گیرد و در سده های پنجم و ششم به اوج خود می رسد به طوری که در سده چهارم هجری، اصفهان، بغداد ثانی لقب یافت.

در بررسی ادبیات منظوم عربی در اصفهان از سده ی چهارم تا ششم هجری به مضامین مدیحه سرایی و اشعار حکمی و وصف که بیش از سایر موارد در میان سروده های شاعران عربی سرای اصفهانی به چشم می خورد و نقطه مشترک میان اکثر آنهاست پرداخته شده است. 

 

فهرست مطالب

 

چکیده   ۱

مقدمه:   ۲

فصل اول   ۵

کلیات   ۵

۱-۱-بیان مسئله   ۶

۱-۲- اهداف تحقیق   ۷

۱-۳- پیشینه تحقیق   ۸

۱-۴- روش کار   ۸

فصل دوم   ۹

نگاهی به تاریخ شهر اصفهان   ۹

۲-۱- وجه تسمیه ی اصفهان   ۱۰

۲-۲-۱- پیش از اسلام   ۱۱

۲-۲-۲- در دوره های اسلامی   ۱۲

۲-۲-۳- در دوره زیاریان   ۱۵

۲-۲-۴- در دوره دیلمیان   ۱۶

۲-۲-۴-۱- خدمات دیلمیان در اصفهان   ۱۸

۲-۲-۵ در دوره سلجوقیان   ۱۸

۲-۲-۶- در دوره خوارزمشاهیان   ۲۱

۲-۳- ادیان و مذاهب   ۲۲

۲-۴- علوم و معارف   ۲۵

۲-۴-۱- مراکز آموزش   ۲۷

۲-۴-۱-۱- مساجد   ۲۷

۲-۴-۱-۲- کتابخانه ها   ۲۹

۲-۴-۱-۳- مدارس   ۲۹

۲-۴-۱-۴- خانقاه ها   ۳۱

۲-۵- نشر زبان و ادبیات عربی   ۳۲

فصل سوم   ۳۷

ادبیات منظوم عربی در اصفهان   ۳۷

۳-۱- مدیحه سرایی   ۳۸

۳-۱-۱- مطلع قصاید مدحی   ۴۱

۳-۱-۱-۱- مقدمه  طللی   ۴۱

۳-۱-۱-۲- مقدمه تغزلی   ۴۳

۳-۱-۱-۳- مقدمه وصف خیال   ۴۵

۳-۱-۱-۴- مقدمه ای با یاد ایام جوانی   ۴۷

۳-۱-۲- نوآوری در مطلع قصاید مدحی   ۴۸

۳-۱-۳- معانی و سبکهای تقلیدی و نو در مدح   ۵۱

۳-۱-۳-۱- مدح امیران و وزیران   ۵۱

۳-۱-۳-۲- مدح استادان و عالمان   ۶۱

۳-۱-۳-۳- مدح در مراسم واعیاد مختلف   ۶۲

۳-۱-۳-۴- مدح و وصف شهرها و کشورها   ۶۵

۳-۱-۳-۵- مبالغه در مدح   ۶۸

۳-۱-۳-۶- ابتکارهای نو در مدیحه سرایی   ۷۱

۳-۱-۳-۷- گرایش خطابی   ۷۵

۳-۱-۳-۸- کاربرد واژگان فارسی و اصطلاحات جدید در اشعار   ۷۶

۳-۱-۳-۹- افراط در کاربرد آرایه های بدیعی   ۷۸

۲-۱-۴- مدایح مذهبی   ۸۱

۳-۲- شعر تعلیمی   ۸۸

۳-۲-۱- شعر حکمی   ۸۹

۳-۲-۱-۱- پندهای عربی پیش از دوره عباسی   ۹۰

۳-۲-۱-۲- توجه ایرانیان به پند   ۹۲

۳-۲-۱-۳- راههای ورود اندرزهای فارسی به ادبیات عربی   ۹۳

۳-۲-۱-۳-۱- ترجمه   ۹۳

۳-۲-۱-۳-۲- آمیختگی ایرانیان و عربها در زمینه های مختلف   ۹۶

۳-۲-۱-۴- ویژگی  ادبیات حکمی در عصر عباسی   ۹۷

۲-۲-۱-۵- موضوعات ادبیات پند و اندرز   ۱۰۱

۳-۲-۱-۵-۱- بخشش و انفاق   ۱۰۳

۳-۲-۱-۵-۲- قناعت   ۱۰۴

۳-۲-۱-۵-۳- همت و تلاش   ۱۰۶

۳-۲-۱-۵-۴- صبر و شکیبایی:   ۱۰۸

۳-۲-۱-۵-۵- دوست   ۱۱۰

۳-۲-۱-۵-۶- رازداری   ۱۱۳

۳-۲-۱-۵-۷ علم و آموزش   ۱۱۳

۳-۲-۱-۵-۸- ارزشهای اخلاقی   ۱۱۶

۳-۲-۱-۵-۹- سفر   ۱۱۸

۳-۲-۱-۵-۱۰- تندرستی   ۱۱۹

۳-۲-۱-۵-۱۱- غنیمت شمردن عمر و ارزش آن   ۱۱۹

۳-۲-۱-۵-۱۲- دنیا و روزگار   ۱۲۱

۳-۲-۱-۵-۱۳- پیری وناتوانی   ۱۲۳

۳-۲-۱-۵-۱۴- مرگ   ۱۲۵

۳-۲-۱-۵-۱۵- پرهیزگاری   ۱۲۶

۳-۲-۱-۵-۱۶- قدرت خداوند وتوکل بر او   ۱۲۷

۳-۲-۱-۵-۱۷ استغفار   ۱۲۹

۳-۲-۱-۵-۱۸ – خدا شناسی   ۱۳۰

۳-۲-۱-۵-۱۹- خودشناسی   ۱۳۰

۳-۲-۱-۵-۲۰ دین   ۱۳۱

۳-۲-۱-۵-۲۱- دورویی   ۱۳۱

۳-۲-۱-۵-۲۲- حرص و طمع   ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۳- سخن چینی   ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۴- خود پسندی:   ۱۳۲

۳-۲-۱-۵-۲۵- مال اندوزی   ۱۳۳

۳-۲-۱-۵-۲۶- گمراهی   ۱۳۴

۳-۲-۱-۵-۲۷- غیبت   ۱۳۴

۳-۲-۱-۵-۲۸- حسادت   ۱۳۵

۳-۲-۱-۵-۲۹- تنبلی   ۱۳۵

۳-۲-۲- شعر تعلیمی مربوط به آموزش علوم و فنون   ۱۳۶

۳-۳- وصف   ۱۳۸

۳-۳-۱- وصف در شعر کهن عربی   ۱۳۸

۳-۳-۲- وصف در عصر عباسی   ۱۴۰

۳-۳-۲-۱- وصف طبیعت اصفهان و مناطق اطراف آن   ۱۴۳

۳-۳-۲-۲- وصف باغ و بستان   ۱۵۰

۳-۳-۲-۳- وصف برف و باران   ۱۵۳

۳-۳-۲-۴- وصف گلها و میوه ها   ۱۵۴

۳-۳-۲-۵- وصف اشیاء و بناها   ۱۵۸

۳-۳-۲-۶- وصف حیوانات   ۱۶۴

فصل چهارم   ۱۶۷

بررسی آثار و احوال برخی مشاهیر اصفهانی از سده ی چهارم تا ششم هجری   ۱۶۷

۴-۱- ابوالفرج اصفهانی   ۱۶۸

۴-۱-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۶۹

۴-۲- ابن طباطبای اصفهانی   ۱۷۲

۴-۲-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۷۴

۴-۳- صاحب بن عباد   ۱۷۵

۴-۳-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۷۸

۴-۴- ابواسماعیل طغرایی   ۱۸۰

۴-۴-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۸۳

۴-۵- عماد الدین اصفهانی   ۱۸۶

۴-۵-۱- جایگاه علمی و ادبی وی   ۱۸۷

فصل پنجم   ۱۹۰

۵- نتیجه گیری   ۱۹۱

«خلاصه الاطروحه باللغه العربیه»   ۲۰۰

فهرست منابع   ۲۰۳

 

مقدمه:

شکر و سپاس بی قیاس خداوند عزوجل را سزاست که یگانه بی همتا و آفریننده باغ رنگارنگ این جهان زیباست، او که در ایجاد این کائنات عظیم و این ستارگان درخشان و کهکشانهای وسیع بی سقف و بی ستون و این آسمان بلند نیلگون به نصیر ووزیر محتاج نگشت و در خلقت موجودات مشاورت نفرمود، بخشنده بی منت، آفریدگار پر رحمت، ارحم الراحمین.

افضل صلوات و اکمل تحیات برسید مرسلین و خاتم نبیین، مفخر موجودات، سرور کائنات، شفیع موید رسول مسدد ابوالقاسم محمد (ص).

از دورترین ادوار تاریخ تاکنون همواره طبع لطیف و اندیشه ظریف و قدرت خلاق قوم ایرانی همراه با خلق و خوی نرم و روحیه ی حساس، این ملت را از دیگر اقوام متمایز ساخته است. آنها همواره نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه ی علم و ادب از زمانهای قدیم تا کنون ایفا نموده اند. چنین نقشی در توسعه زبان و ادبیات عربی نیز چشمگیر بوده است. 

بر کسی پوشیده نیست که علوم زبانی از جمله صرف و نحو و بلاغت، به دست ایرانیان فرهیخته پرورش یافت و به حد کمال رسید. نام بزرگانی چون سیبویه و ابو علی فارسی و نیز سکاکی و خطیب قزوینی و امام فخر رازی همواره بر تارک این علوم می درخشند. کتابت عربی نیز از آغاز حیات فنی خود، پرورش یافته ی ذوق ایرانیست تا آنجا که گفته شده است «بدئت اللکتابه بعبد الحمید و ختمت بابن العمید» هر دو شخصیت مذکور که آغاز و سرانجام کتابت به آنها نسبت داده شده است از نژاد ایرانی اند و سبک نگارش ابن عمید از سده ی چهارم هجری تا سالیان آغازین نهضت ادبی معاصر عربی به عنوان سبک غالب درنزد عموم نویسندگان عربی به شمار می آمد. 

در میان شهرهای این سرزمین یگانه، اصفهان بزرگ به شهادت آثار شگرف باستانی و کتب ارزشمند علمی و ادبی که زینت بخش موزه ها و کتابخانه های معروف دنیاست با ارائه و عرضه نوابغ علمی و شعرای برجسته، جایگاه ویژه و ممتازی را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اینکه سده ی چهارم تا ششم هجری زمان شکوفایی ادب عربی در اصفهان می باشد لذا در پایان نامه مذکور برآنیم که با معرفی شاعران عربی سرای اصفهان و بررسی سروده های ایشان، سیر تغییر و تحول ادبیات منظوم عربی را در این خطه، مورد تحقیق و ارزیابی قرار دهیم.

 

در دوره های اسلامی

پس از انقراض دولت ساسانیان، اصفهان نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران در زمان عمر، دومین خلفیه ی مسلمین به دست عربها افتاد. جریان واقعه به صورت خلاصه از قرار زیر است:

پس از فتح نهاوند، عمر به عبدالله بن عبد الله بن عتبان که از جمله ی انصار بود فرمان داد تا با سپاهی برای فتح اصفهان حرکت کند و ابتدای سپاه او به فرماندهی عبد الله بن ورقاء ریاحی حرکت کرد و فرماندهی سمت راست و چپ لشکر نیز به دستور عمر، به دو سردار یکی عبدالله بن ورقاء اسدی و دیگر عصمت بن عبداله بن عبیده بن سیف سپرده شد، در این موقع اصفهان دارای نیروی توانمندی بود که فرماندهی آن با فاذوسفان بود. صف مقدم لشکر او تحت فرماندهی پیرمردی سالخورده به نام شهر براز جادویه قرار داشت آنها برای مقابله ی با اعراب از اصفهان بیرون آمدند و در دهکده ای از توابع اصفهان، دو لشکر با یکدیگر برخورد کردند و جنگ شروع شد. در این نبرد شهر براز جادویه – فرمانده ی قوای اصفهان – به دست عبدالله بن ورقاء کشته شد و لشکریان فرار کردند و از آنجا که فرمانده اصفهانیان پیرمرد بود اعراب،محل جنگ را «رستاق الشیخ» نامیدند که تا چند قرن این اسم باقی ماند و این منطقه اولین جایی بود که از اصفهان فتح گردید. آنگاه عبد الله از رستاق الشیخ به سوی جی حرکت کرد و آن را در محاصره گرفت فاذوسفان که عنوان شاهی اصفهان را داشت با لشکر خود از شهر خارج گردید و چون به عبدالله فرمانده کل قوای عرب رسید به او پیشنهاد کرد که، لشکریان من و تو دست از جنگ بردارند و فقط من و تو با هم جنگ تن به تن می کنیم، اگر مرا کشتی که سپاه اصفهان تسلیم تو خواهد بود و اگر من تو را کشتم لشکر عرب برای من خواهد بود، عبدالله بن عتبان این پیشنهاد را قبول نمود و با هم به مبارزه پرداختند چون روبروی یکدیگر قرار گرفتند عبدالله از فاذوسفان پرسید، جنگ را من آغاز کنم یا تو؟ فاذوسفان گفت: من آغاز می کنم. بنابراین عبدالله برای مبارزه ایستاد و فاذوسفان نیزه ی خود را به زین اسب او فرو برد و زین و بند را از پشت اسب، به یک جا برکند و لیکن عبدالله ماهرانه بر اسب ایستاد و به چابکی بر پشت اسب بی زین، قرار گرفت و خواست که با فادوسفان نبرد نماید؛ فاذوسفان به او گفت: من دلیری و مردانگی تو را آزمودم و دوست ندارم با تو جنگ کنم  پس به نزد لشکریانت برگرد تا با تو صلح کنیم و اصفهان را به تو بسپریم. (یاقوت الحموی، بی تا، ص ۱۶۹-۱۷۰)

- در دوره زیاریان

اصفهان تا ابتدای قرن چهارم هجری تحت تصرف و تسلط خلفای اسلامی باقی ماند و به سال ۳۱۹ هجری توسط مرداویج (م ۳۲۳ هـ) فتح گردید و مرداویج یا مردآویز فرزند زیار که نسبش به قباد ساسانی می رسید در ابتدا از اتباع اسفاربن شیرویه (م ۳۱۶ هـ) بود ولی بعداً از او روبرگرداند و در طالقان به سال ۳۱۶ هجری، او را به قتل رسانید و در ری مستقر شد و ماکان بن کاکی (م ۳۲۹ هـ) از خراسان به خدمت او آمد و به حکومت گیلان و طبرستان مامور گردید. پس از مدتی رابطه ی میان آن دو به هم خورد ومرداویج به قصد دفع ماکان به طبرستان تاخت و ماکان را مغلوب نمود و طبرستان و گرگان و دامغان و قسمتی از عراق را به تصرف درآورد و متصرفاتش از یک طرف با ممالک سامانی و از طرف دیگر با نقاطی که تحت اداره ی خلفیه عباسی بغداد بود مجاور گردید در سال ۳۱۹ هجری، مرداویج از ری به همدان حرکت کرد و بر آنجا مستولی شد. آنگاه عازم فتح اصفهان شد و آنجا را نیز تسخیر نمود و پس از فتح اصفهان و اهواز، از این مسیر نیز با عراق همسایه شد لیکن به جای تجاوز به سرزمینهای حکومتی، نماینده ای پیش مقتدر خلیفه روانه کرد و تعهد نمود که سالی دویست هزار دینار از مالیات همدان و دینور را به او واگذارد. (ابن مسکویه، ۱۳۳۲ هـ، ۵/۱۶۲)

 

نوع فایل: word

 سایز:321 KB 

تعداد صفحه:227

دانلود اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان از آغاز تا سده ی ششم هجری


موضوعات:
[ بازدید : 143 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

تحقیق مخابرات سیار

شنبه 18 دی 1395
22:47
ف
تحقیق مخابرات سیار

این تحقیق با فرمت ورد ، قابل ویرایش ، که در 94 صفحه تهیه شده استمخابرات بی سیم در سال 1897 با اختراع تلگراف بی سیم توسط مارکنی آغاز شد و اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن، سومین نسل از سیستم های مخابرات بی سیم یعنی سیستم های مخابرات فردی (PCS) پا به عرصه ظهور گذاشته است،

دانلود تحقیق مخابرات سیار

دانلود تحقیق مخابرات سیار 
تحقیق مخابرات سیار 
دانلود مخابرات سیار 
سیستمهای رادیوئی سیار
نسلهای مخابرات سیار
جهان بی سیم
تحقیق
جزوه
مقاله
پایان نامه 
پروژه 
دانلود تحقیق
دانلود جزوه
دانلود مقاله 
دانلود پایان نامه 
دانلود پروژه
دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 219 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 94

تحقیق مخابرات سیار  

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

اصول مشترك سیستمهای رادیوئی سیار 2

استفاده از شبكه های سلولی در مخابرات سیالر 4

نسلهای مخابرات سیار 5

جهان بی سیم 8

تاریخچه شبكه های بی سیم 12

مشخصه های بی سیم 16

بررسی انواع شبكه های بی سیم 19

شبكه های شخصی بی سیم 24

شبكه های محلی بی سیم 26

شبكه های شهری بی سیم 27

خانواده استاندارد 802 IEEE 32

شبكه های محلی مادون قرمز 35

انواع وسایل بی سیم 41

بلوتوث 59

آنتن 67

WIMAX 77

منابع 91

 

مقدمه   

مخابرات بی سیم در سال 1897 با اختراع تلگراف بی سیم توسط مارکنی آغاز شد و اکنون پس از گذشت بیش از یک قرن، سومین نسل از سیستم های مخابرات بی سیم یعنی سیستم های مخابرات فردی (PCS) پا به عرصه ظهور گذاشته است، اکنون فناوری های مخابرات شیار تا بدانجا پیش رفته است که کاربران اینچنین سیستم هایی با استفاده از ترمینال دستی کوچک (handset) می توانند با هر کس در هر زمان و هر مکان، انواع اطلاعات (صوت ، تصویر و دیتا) را مبادله کنند، این مقاله نگاهی اجمالی اما فنی به تاریخ و تکنیک های مهم مخابرات سیار دارد. ایجاد امکانات ارتباطی با کمترین محدودیت های مکانی و زمانی از نیازهای بشر است که از دیرباز بدان توجه می شود. در ابتدا، سیستم های مخابراتی جهت انتقال صوت و علائم الکتریکی از سیم های هادی ارتباط استفاده می کردند. با پیشرفت تکنولوژی و به کارگیری امواج الکترومغناطیسی، امکان ایجاد ارتباط بی سیم فراهم شد و قدم اول در غلبه بر مشکل ایجاد ارتباط در مکان هایی که امکان کابل گذاری وجود نداشت، یا مسافت آنها بالا بود و افت سیگنال ها مانع از برقراری ارتباط می شد، برداشته شد.

روند رو به رشد تکنولوژی و صنعت مخابرات منجر به کاربرد موج برهای نوری و سیستم های نوری شد و بدین وسیله امکان انتقال اطلاعات با پهنای باند بالا در نقاط دور فراهم شد. سیستم های مخابراتی متداول از بسترهای هدایتی سیمی به منظور حمل اطلاعات استفاده می کنند و این امر مستلزم آن است که میان مبدأ و مقصد کابل گذاری صورت گیرد. هزینه بسیار بالای پیاده سازی کابل ها، افت سیگنال در درون آنها بخصوص در مسافت های بالا، سخت بودن یا عدم امکان کابل کشی در برخی نقاط و انعطاف پذیری کم (عدم تحرک و جابه جایی) در ارائه سرویس های مختلف از جمله مسائلی است که کاربرد سیستم های مخابراتی بی سیم را موجه و در برخی موارد الزامی می کند . از جمله راه حل های پوشش کاربران در شبکه هایی که از ضعف عدم امکانات ایجاد بسترهای مخابراتی مانند خطوط دوسیمه، رنج می برند و نیاز به پیاده سازی سریع لینک های مخابراتی با هزینه مناسب دارند، استفاده از شبکه بی سیم است.

 

• اصول مشترک سیستم های رادیویی سیار

• در کلیه تشکیلاتی که از سرویس های رادیویی سیار بهره برداری می کنند، عموماً واحدهای سیار نیاز به برقراری ارتباط رادیویی با یک ایستگاه کنترل کننده مرکزی دارند، در این سیستم ها تعداد زیادی سیار با مرکز ثابت مربوط به خود در تماس هستند و تشکیلات مختلف باید همزمان و بدون ایجاد تداخل با یکدیگر قادر به برقراری تماس مورد نیاز باشند. در این سیستم های نیاز به آنتن هایی داریم که به صورت همه جهته و در موازات سطح زمین از ایستگاه ثابت، اطلاعات را پخش و جمع آوری نمایند و آنتن های سیار هم باید با راندمان مناسب جهت نصب روی واحد سیار باشند. در محیط های شهری امواج رادیویی باید قدرت نفوذ و انتشار از میان ساختمان های مرتفع را داشته باشند. همچنین به علت محدودیت در باندهای رادیویی، باید بتوان از باندهای رادیویی مشابه در شهرهای مختلف که در فاصله مناسبی از یکدیگر قرار دارند، به صورت مکرر استفاده کرد.

• در اکثر سیستم های عملی جهت برقراری ارتباط مناسب با واحدهای سیار لازم است تا از یک دستگاه رادیویی مرتفع جهت ارسال و دریافت پیام ها استفاده شود، اما به دلیل عملی نشدن این مسئله در اغلب اوقات، معمولاً ارتباط بین دفتر مرکزی و ایستگاه رادیویی مورد نیاز از طریق یک لینک ثانویه که می تواند ترکیبی از کابل های تلفنی داخل شهری و یک لینک رادیویی ماکروویو باشند، برقرار شده و این لینک ثانویه پیام های مرکز ثابت را جهت پخش به ایستگاه رادیویی VHF انتقال داده و پیام ها از آن نقطه برای واحدهای سیار پخش خواهد شد. از اشکالات لینک ثانویه این است که چنانچه به عللی لینک ثانویه قطع شود، شبکه سیار از کار خواهد افتاد. روش دیگر برای ایجاد پوشش رادیویی مناسب، استفاده از ایستگاه های تکرار کننده است که موجب افزایش برد عملیاتی ایستگاه مرکزی خواهد شد. در این نوع تکرار کننده ها به دلیل امکان کار همزمان فرستنده و گیرنده، فرکانس ارسال و دریافت باند از یکدیگر حداقل فاصله ای داشته باشند تا ازکاهش حساسیت گیرنده و نوسان جلوگیری به عمل آید.

 

   • استفاده از شبکه های سلولی در مخابرات سیار

سیستم مخابرات سیار مورد استفاده در یک منطقه جغرافیایی باید به گونه ای باشد که از لحاظ مخابراتی تمام منطقه را تحت پوشش قرار بدهد و اصطلاحاً هیچ نقطه کوری از دید امواج رادیویی باقی نماند. از طرف دیگر اختصاص فرکانس های کاری مورد استفاده باید به صورتی باشد که تداخل فرکانسی در سیستم ایجاد نشود. بنابراین هنگام پیاده سازی سیستم موبایل در یک منطقه جغرافیایی، منطقه مربوطه را به مناطق کوچکتری به نام سلول تقسیم بندی می کنند. آنگاه فرستنده را در سلول قرار می دهند. در این صورت سرویس دهی تنها در منطقه ای که سلول بندی شده است ممکن می شود، شبکه های سلولی دو مزیت دارند، یکی از آنها استفاده مجدد از فرکانس کاربر با رعایت فاصله جغرافیایی است. مزیت دیگر شکافتن سلول ها است. بدین معنی که در طرح اولیه شبکه سلولی مخابرات سیار، سلول را بزرگ انتخاب می کنند و در صورت افزایش مشترکان سلول را می توان به سلول های کوچکتری تقسیم کرد و اصطلاحاً سلول را شکافت، و با گذاشتن ایستگاه های پایه (BTS) اضافه، تعداد مشترک بیشتری را سرویس دهد.

• نسل های مخابرات سیار 

تاریخ کامل مخابرات بی سیم به چهار دوره تقسیم می شود.

1- دوره قبل از همگانی شدن این سیستم

2- سیستم های آنالوگ (نسل اول)

3- سیستم های دیجیتال نسل دوم

4- سیستم های دیجیتال نسل سوم (PCS) 

دوره قبل از همگانی شدن سیستم های مخابرات بی سیم از سال های 1950 شروع و تا 1960 ادامه یافت. در این دوره از مخابرات سیار برای کاربردهای پلیسی، نظامی و هواپیمایی استفاده می شد و تجهیزات ارسال و دریافت، حجیم و گران قیمت بود.

word: نوع فایل

سایز:219 KB 

تعداد صفحه:94

دانلود تحقیق مخابرات سیار


موضوعات:
[ بازدید : 176 ] [ امتیاز : 4 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]

طراحی وب سایت مدرسه

شنبه 18 دی 1395
13:51
ف
طراحی وب سایت مدرسه

پایان نامه طراحی وب سایت مدرسه

دانلود طراحی وب سایت مدرسه

پایان نامه طراحی وب سایت مدرسه
وب سایت مدرسه
طراحی وب سایت
پروژه
پژوهش
مقاله
جزوه
تحقیق
دانلود پروژه
دانلود پژوهش
دانلود مقاله
دانلود جزوه
دانلود تحقیق
دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 87

طراحی وب سایت مدرسه

 

قسمتی از متن:

 • تكنولوژی XML  

     اكنون كه XML به یك استاندارد ارتباطی بین سكوهای مختلف تبدیل شده است، نسخه جدید SQLServer هم از توجه كافی به آن و ایجاد یك انقلاب در ساده‌تر استفاده كردن از آن طفره نرفته است. در نسخه 2000 كاربران قادر بودند تا با استفاده از دستور FOR XML نتیجه یك پرس‌وجوی SELECT  از یك بانك اطلاعاتی را به درون یك فایل XML بریزند یا مثلاً با دستور OPEN XML می‌توانستند یك فایلXML  را باز كرده و شروع به خواندن دستورات درون آن نمایند.

     ازآن‌جا كه در نسخه جدید SQLServer توجه خاصی به این استاندارد و زبان ارتباطی شده است،                        یك نوع داده جدید (Data type) به انواع داده‌های قبلی و استاندارد SQL مثل int ، char                             و امثال آن اضافه شده است. این نوع داده جدید كه XML نام دارد و دارای خصوصیات یك نوع داده موجود در یك محیط شی‌گرا است، دارای متدهای پیشرفته‌ای چون nodes() ،Value() ، exist() ،query() و ()modify بوده و قادر است انواع پردازش‌های قابل انجام برروی اسناد XML را به راحتی انجام دهد.

    عملیات جستجو، تغییر، حذف و درج مقادیر موردنظر در داخل یك فایل XML را می‌توان با استفاده از متدهای مذكور و صرفاً با چند خط برنامه‌نویسی انجام داد. همچنین در این نسخه برخلاف نسخه 2000، با استفاده از دستور FOR XML می‌توان یك شیء از جنس XML را بدون ارسال آن به كلاینت، برروی سرور ساخته و از آن نگهداری كرد. با این كار می‌توان جداولی را كه مرتباً مورد رجوع كاربران قرار می‌گیرند هراز گاهی در قالب XML به داخل حافظه آورد و كاربران مذكور به جای رجوع به جداول اصلی در هارددیسك، با استفاده از دستورات ویژه جستجو درXML ، متغیر مذكور را در حافظه سرور مورد جستجو قرار دهند و بدین‌وسیله یك نوع عمل Cache كردن را جهت افزایش سرعت دسترسی به اطلاعات تكراری شبیه‌سازی كنند. در این حالت، كاربران به جای استفاده از دستورSELECT استاندارد می‌توانند از OPEN XML كه در نسخه 2005 قادر است متغیرهای جدید از نوع XML را بخواند استفاده كرده و به سرعت به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی پیدا كنند. این قابلیت جدید آن‌قدر در سریع‌تر كردن جستجو در برنامه‌های تحت وب مهم و مؤثر است كه جای هیچ مشكلی را در استفاده از آن باقی نمی‌گذارد.

 • . Isolation Level

       یكی از روش‌هایی كه به انواع متدهای قفل كردن ردیف‌های یك جدول بانك‌اطلاعاتی در نسخه جدید اضافه شده است، شیوه تصویربرداری از ركورد است. در روش‌های قبلی، اگر یك یا چند ركورد بانك اطلاعاتی توسط دستور BeginTrans كه شروع یك فرآیند را مشخص می‌كند در شرف تغییر یا حذف قرار می‌گرفتند، تا مادامی‌ كه فرآیند مذكور توسط دستور Commit Trans تأیید یا توسط RollBack منتفی نشود، از هیچ جا و برنامه‌ای نمی‌توان ركوردهای مذكور را حتی با دستور ساده SELECT خواند.

      اما در روش جدید قفل‌گذاری، در صورت بروز چنین رویدادی سایر كاربران می‌توانند همواره آخرین ارزش ركوردهای مذكور را با این فرض كه هنوز هیچ تغییری در آن‌ها ایجاد نشده است بخوانندو مورد استفاده قرار دهند.

 باز هم .NET

    با نسخه جدید  SQL Server، برنامه‌نویسان بانك‌های اطلاعاتی قادرند از امكانات و قابلیت‌های موجود در پلتفرم دات‌نت و كلیه توابع و كلاس‌های ساخته شده در آن بهره‌مند شوند. یكی از ابتدایی‌ترین و در عین حال اساسی‌ترین این قابلیت‌ها، امكان استفاده از دو زبان مهم و كاربرپسند دات ‌نت یعنی ویژوال بیسیك و سی‌شارپ در پیاده‌سازی اجزای مختلف یك بانك‌اطلاعاتی است. این عامل نه‌تنها باعث می‌شود كه برنامه‌نویسان برای نوشتن ماژول‌هایی مثل تریگرها، روال‌ها (Stored Procedures)در توابع به جای استفاده از زبان استاندارد و در عین حال پیچیده T-SQL ، بتوانند از زبان‌های محیط دات‌نت با تمام ساختارها، دستورات، كلاس‌ها، آرایه‌ها، و خلاصه تمام ویژگی‌های یك زبان شی گرا استفاده كنند، بلكه این همكاری نزدیك بین موتور برنامه‌نویسی دات‌نت یعنی CLR (كه مسؤل تبدیل كدهای نوشته شده دات‌نت به زبان سیستم‌عامل است) و موتور بانك اطلاعاتی SQLServer باعث شده تا به غیر از تنوع زبان‌های برنامه‌نویسی قابل استفاده درSQLServer، تغییر قابل توجهی نیز در كارایی ماژول‌های مذكور پیش آید.

      در واقع موضوع از این قرار است كه اصولاً كدهای نوشته شده به زبان‌های دات‌نت، ابتدا توسط كامپایلر به زبان (IL) ترجمه می‌شوند. سپس CLR این كد میانی را به كد قابل فهم سیستم‌عامل تبدیل و آماده اجرا می‌نماید. این كار سبب می‌شود تا كدهای نهایی به دلیل این‌كه بسیار به سیستم‌عامل نزدیك می‌باشد سریع‌تر از كدهای TSQL (كه فقط توسط موتور بانك اطلاعاتی قابل اجرا هستند) اجرا شوند و در زمان اجرا از كارایی بیشتری برخوردار باشند. البته این مسأله بدین معنی نیست كه استفاده از زبان‌های دات‌نت همیشه بر زبان‌های SQL ارجحیت دارد، بلكه منظور آن است كه در برخی موارد ممكن است آن قدر منطق و الگوریتم یك ماژول پیچیده باشد كه برنامه‌نویس استفاده از زبان‌های دات‌نت را به دلیل آسان‌تر بودن ساختار و دستورات آن به زبان SQL ترجیح دهد.

     بنابراین زمانی كه بیشترعملیات یك ماژول مربوط به خواندن و نوشتن اطلاعات باشد بهتر است از همان دستورات استاندارد SQL  یعنی SELECT ،UPDATE ،DELETE وINSERT استفاده كرده و بی‌جهت منابع سیستم را صرف تعریف متغیرها و كلاس‌های دات‌نت ننماید. اما در ماژول‌هایی كه بیشتر عملیاتشان شامل پردازش اطلاعات مثل انجام عملیات‌های ریاضی یا مقایسه اطلاعات با یكدیگر است بهتر است تا هم از امكانات برنامه‌نویسی و هم از سرعت و كارایی بالای دات‌نت در این زمینه بهره برد و ماژول‌های مذكور را با زبان‌های دات‌نت پیاده‌سازی كرد.

 

فهرست مطالب                                                                                  

 

مقدمه......................................................................................................................................................................................... 5

1) فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET ,  SQL SERVER.............................................. 16

1-1) آشنائی با ASP.NET.............................................................................................................. 17

2-1) ویژگیهای ASP.NET.............................................................................................................. 17

3-1) زبانهای برنامه نویسی در ASP.NET......................................................................................... 18

4-1) ابزارهای ASP.NET................................................................................................................ 18

5-1) مقایسه ASP.NET و ASP کلاسیک........................................................................................... 19

6-1) چرا به .NET  احتیاج داریم؟................................................................................................... 19

7-1) معرفی اولیه  VB.NET ............................................................................................................................................... 20

8-1) نصبVB.NET............................................................................................................................................................... 22

9-1) چگونگی نصب IIS .................................................................................................................................................... 25

10-1) جزئیات IIS   ............................................................................................................................................................ 26

11-1) مدیریتIIS   .............................................................................................................................................................. 28

2-1) معرفی   SQL SERVER............................................................................................................................................. 29

1-2-1) Relation Database........................................................................................................................................ 29

2-2-1)Replication Services.................................................................................................................................... 29

3-2-1) Analysis Services............................................................................................................ 29

4-2-1)Reporting Service ....................................................................................................... 29

5-2-1) Management Tools.......................................................................................................................................... 29

6-2-1) بررسی امكانات و كارایی SQL SERVER ....................................................................................................... 30

7-2-1)ADO.NET ................................................................................................................................................................ 31

8-2-1) سرویس اعلان (Notification)......................................................................................... 32

9-2-1) سرویس گزارش‌ گیری...................................................................................................... 33

10-2-1) بهبودهای ایجاد شده در زبان............................................................................................ 33

11-2-1) تكنولوژی XML ............................................................................................................. 34

12-2-1) Isolation Level................................................................................................................................................ 35

13-2-1)   باز هم .NET............................................................................................................... 36

2) فصل دوم .............................................................................................................................. 38

1-2) تجزیه و تحلیل سیستم (  SDLC‌)............................................................................................ 39

2-2) فاز اول :  Planning............................................................................................................ 39

1-2-2) Project Initiation............................................................................................................ 39

2-2-2) Identifying Business Values........................................................................................... 39

3-2-2) System Requests....................................................................................................... 39

4-2-2)  Feasibility Analysis................................................................................................... 40

5-2-2) Approral Comittlee......................................................................................................................................... 40

6-2-2) Project Management.................................................................................................. 41

3-2) فاز دوم : Analysis............................................................................................................ 41

1-3-2)  Analysing Strategy.................................................................................................... 41

2-3-2) System Requriment gathering............................................................................................................ 41

3-3-2) System Proposal........................................................................................................................................... 41

4-2) فاز سوم :Design  ............................................................................................................ 42

1-4-2 )Design strategy .......................................................................................................... 42

2-4-2 ) Design Architecture.................................................................................................. 42

3-4-2) Database...................................................................................................................... 42

4-4-2 )System Specification ................................................................................................ 48

5-2) فاز چهارم : Emplementation........................................................................................... 48

1-5-2)System Contruction and Test ................................................................................... 48

 2-5-2) System instakation..................................................................................................................................... 48

 3-5-2) Support and maintannce Plan.......................................................................................................... 48

6-2) ارتباطات جداول(Relationship)....................................................................................... 49

1-6-2) نمودارهای Activity Diagram , Class Diagram , Use case........................................ 51

2-6-2) Class Diagram  مدرسه ................................................................................................................................. 51

3-6-2) Use Case Diagram ثبت نام عضو یا دانش آموز............................................................. 52

4-6-2) Use Case Diagram جستجو دانش آموز........................................................................ 53

5-6-2) Activity Diagram ثبت نام عضو جدید............................................................................. 54

6-6-2) Activity Diagram جستجو عضو جدید............................................................................ 55

7-2) دلایل داشتن وب سایت برای مدرسه.................................................................................. 56

1-7-2) معرفی خود به همه جا بدون وجود محدودیت جغرافیایی.................................................. 56

2-7-2) اطلاع رسانی 24 ساعته به مخاطبین.................................................................................. 56

3-7-2)استفاده از وب سایت به عنوان یك راه تبلیغاتی.................................................................. 57

4-7-2) از قافله عقب نمانیم.......................................................................................................... 57

5-7-2) معرفی خود به عنوان یك سازمان پاسخگو........................................................................ 58

6-7-2)آگاهی از نظرات مخاطبان................................................................................................. 58

3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه).................................................................................... 59

1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class.................................................................... 60

2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit  (..................................................... 66

3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login...................................................................................... 69

4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main.................................................................................... 73

5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران (Teacher   (.......................................................................... 75

6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas...................................................................... 79

7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass.......................................................... 80

8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher..................................................... 81

9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture.................................................................... 82

10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator..................................................................... 83

11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat........................................................................... 86

12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student........................................................................ 89

13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما  (( Aboutme......................................................................... 92

94......................................................................................................... Stoder Procedure-2-3)   

2-2-3) مزیت استفاده از   Stored procedureها در برنامه ها......................................................... 94

3-2-3) نحوه ایجاد Stored procedure در بانک اطلا عاتی SQL.................................................. 94

4-2-3) استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage)............................. 96

5-2-3) استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass )................................... 97

6-2-3) استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)............................................ 97

7-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat)...................... 98

8-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan )........................ 98

9-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن   اطلاعات دانش آموزان از جدول  دانش آموز (deletestydent )         99

10-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher )........... 99

11-2-3) استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))

( deleteusers)....................................................................................................................... 100

12-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس (  insertclass).............................. 101

13-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)............. 102

14-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )......................... 103

15-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan )........................... 103

16-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent). 104

17-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)..................... 105

18-2-3) استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )................. 106

19-2-3) استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh ) 108

20-2-3)  استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass )................... 109

4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه............................................................... 110

5)نتیجه گیری......................................................................................................................... 126

1-5) معایب سیستم دستی....................................................................................................... 126

 2-5) مزایای سیستم مكانیزه..................................................................................................... 126

منابع و مأ خذ  .......................................................................................................................... 128


     فهرست اشکال

شکل 1-1 (نصب IIS )............................................................................................................... 26

شکل 2-1 ( جزئیات IIS ).......................................................................................................... 27

شکل 3-1 (مدیریت IIS (............................................................................................................ 28

شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی)..................................................................................... 43

شکل 5-2 (Relationship 1  ).................................................................................................. 49

شکل 6-2 (  Relationship 2).................................................................................................. 50

شکل 7-2 ((Class Diagram.................................................................................................... 51

شکل 8-2 Use Case Diagram))............................................................................................. 52

شکل 9-2 (Use Case Diagram)............................................................................................ 53

شکل 10-2 Activity Diagram))................................................................................................ 54

شکل 11-2 Activity Diagram))............................................................................................... 55

شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure...................................................................... 94

شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure).................................................................................... 95

شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure )........................................................................ 95

شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه)............................................................................................ 111

شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه)................................................................................................ 112

شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت)............................................................................................. 113

شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت)................................................................................................ 114

شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت)............................................................................................. 115

شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان).................................................................................. 116

شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران)............................................................................................ 117

شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران).......................................................................................... 118

شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی)............................................................................................. 119

شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها)........................................................................................... 120

شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت)..................................................................................... 121

شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت)........................................................................... 122

شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه)............................................................................................ 122

شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها)..................................................................................... 123

شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه)............................................................................................ 124

شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه)............................................................................................. 125

دانلود طراحی وب سایت مدرسه


موضوعات:
[ بازدید : 125 ] [ امتیاز : 3 ] [ امتیاز شما : 1 2 3 4 5 6 ]
صفحه قبل 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 صفحه بعد
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به فایلها و مقالات دانشجویی است. | قدرت گرفته از Blogtez.com|